Zakelijk | Thuis

E-health gaat over digitale toepassingen die de gezondheidszorg beter en efficiënter maken.
De mogelijkheden nemen snel toe door Artificial Intelligence, machine learning, big data, blockchain, robotica en Internet of Things. Zorgrobots nemen basistaken over op het gebied van sociale interactie met senioren. IoT maakt leefstijlmonitoring van demente mensen mogelijk en ontlast zo mantelzorgers. Online en mobiele tools ondersteunen geestelijk hulpverleners en hun cliënten om van een depressie of een verslaving af te komen. En dit is nog maar het begin.

Verouderde netwerken
Telecom-operators en Internet Services Providers leveren de connectiviteit om gegevens uit te wisselen met mobiele thuiszorgmedewerkers en cliënten thuis te kunnen monitoren. Het welzijn en zelfs de veiligheid van cliënten hangt hiervan af, dus moet de betrouwbaarheid en snelheid optimaal zijn. Hier wringt de schoen, want internetverbindingen voldoen niet. Tot aan de voordeur ligt een snelweg van glasvezel, maar erachter gaat het over in een karrenspoor genaamd UTP. UTP-bekabeling (koperdraad) heeft veel minder capaciteit dan glasvezel en vertraagt daarom het signaal. WiFi zoals we het nu kennen is suboptimaal en ongeschikt voor de toekomst van de zorg. Routers met WiFi-versterkers werken op basis van principe van “doorvertellen”. En zoals we allemaal weten blijft er bij dit spelletje bar weinig over van de oorspronkelijke boodschap…

Opvolging is er gelukkig al
Het kan allemaal veel beter. Polymer Optical Fiber (ofwel kortweg POF) is dé opvolger van UTP.
Een 2,2 mm dunne LED-kabel levert geen enkele vertraging op ten opzichte van glasvezel. POF is volledig brandveilig en kan, in tegenstelling tot UTP, gewoon via de elektriciteitsleidingen naar de gewenste ruimtes worden getrokken. Ter plaatse worden in wandcontactdozen vast ethernetpunten gemonteerd, eventueel in combinatie met zogenaamde picocellen WiFi-punten.
Zo krijgt iedere ruimte eigen internetaansluitingen én WiFi-zenders die 100% signaal garanderen.

Extra voordelen
De AVG en de Wet Elektronische verwerking medische gegevens zorgen dat compliance en privacy steeds meer integraal onderdeel worden van processen van zorginstellingen. Met POF en picocellen kunnen digitale systemen beter beveiligd worden tegen hacking. Ook kunnen WiFi-signalen voor zorgverleners, cliënten en familie worden gescheiden waardoor de privacy beter gewaarborgd is.

Er is geen toekomst meer voor koperdraad, routers en versterkers die volgens het “doorvertellen-principe” werken en hierdoor vertraagde, onbetrouwbare en verzwakte signalen afgeven.
Met POF realiseren we een krachtige, betrouwbare én veilige internetverbinding waarmee zorgcentra, zorgverleners en cliënten de toekomst in kunnen.

Steven Bleker
CEO FIBERunlimited

FIBERunlimited verzorgt inpandige internet-infrastructuren voor de bouw- en zorgsector. Het is onze missie om klanten “Unlimited potential” te bieden.