Zakelijk | Thuis

Een toekomstvast netwerk is primair gericht op het faciliteren van breedbandige, draadloze communicatie. De toekomstvastheid van een infrastructuur wordt bepaald door de mate waarin geschaald kan worden in bandbreedte. In dat kader is een optische infrastructuur een uitstekend alternatief voor de traditionele koperen netwerken.

Een andere reden om ons alternatief ‘toekomstvast’ te noemen, is omdat we voor een compleet andere topologie staan. Doordat wij per optische-kabel 2 adressen kunnen faciliteren, halveren wij het aantal benodigde kabels. En door het decentraliseren van de switches reduceren wij de benodigde kabellengte van gemiddeld 60 meter naar gemiddeld 12 meter. Daarnaast reduceren wij het aantal outlets per werkplek in verband met de trend naar (nog meer) draadloze communicatie. In dat kader zorgen wij voor een zeer fijnmazig en breedbandig wifi-netwerk waarbij de wifi-acces per ruimte geregeld kan worden.

Besparing

Door te kiezen voor een optische infrastructuur in plaats van een koperen netwerk, reduceren wij de benodigde kabels ten behoeve van de ‘horizontal run’ met meer dan 90% en verbeteren we tegelijkertijd de internet toegankelijkheid en flexibiliteit. In tonnen natural resources scheelt dat per aansluiting in een gemiddeld netwerk meer dan 3,5 kilo aan materiaal. Bij een ziekenhuis met 30.000 poorten betekent dat dus ruim 90 ton minder koper/plastic/chemicaliën. En in een tijd waarin iedereen zich realiseert dat natuurlijke grondstoffen eindig zijn, is het vreemd dat we nog altijd infrastructuren aanleggen zonder na te denken óf we dat type infrastructuur nog wel nodig hebben. Tonnen aan koper, plastic en chemicaliën worden onnodig een gebouw ingesleept om binnen relatief korte tijd weer verwijderd en vervangen te worden. En dat terwijl een uitstekend alternatief voor handen is.

Conclusie

De voordelen zijn overduidelijk. Met de aanleg van een optisch netwerk wordt minder materiaal gebruikt en er wordt een netwerk ontworpen op basis van de gebruikerseisen die de hedendaagse technologie van ons vraagt. Er is minder energie voor nodig en een dergelijk modern netwerk is ook nog eens voordeliger. De keuze lijkt mij duidelijk. Meer informatie? Neem dan contact op met FIBERunlimited of download de whitepaper.

Mohammed Zaanen

Isolectra