Zakelijk | Thuis

Budgetten van zorginstellingen staan onder druk. Er worden meer instellingen gesloten dan dat er nieuwe bijkomen. Vaak is het alle hens aan dek en wordt er amper geïnvesteerd in het onderhoud aan gebouwen. Sinds enige tijd zijn er signalen dat het tij langzaam keert. Meer zorginstellingen kijken naar de toekomst en zien kansen om zich in de zorgsector te onderscheiden met een duidelijke (moderne) propositie. Zij kijken om die reden hoe hun gebouw er nu maar ook over tien jaar uit moet zien en wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn voor de IT-infrastructuur.

Polymer Optical Fiber

Sinds de start van FIBERunlimited helpen wij zorginstellingen met het aanleggen van een inpandige netwerkstructuur die maximaal inspeelt op de behoefte en ontwikkeling van moderne instellingen. Een netwerk dat snel, stabiel en betrouwbaar is. Wij maken geen gebruik van de traditionele UTP-kabels maar gebruiken een supersnelle Polymer Optical Fiber-kabel. De POF-kabel kan eenvoudig worden aangelegd en – doordat deze geen elektrisch signaal afgeeft en super dun is – getrokken worden in bestaande kabelgoten. Met onze oplossing maken wij van een ouder gebouw een gebouw met een infrastructuur die in de toekomst niet meer vervangen hoeft te worden.

Nu en in de toekomst

In een zorginstelling is een betrouwbaar inpandig netwerk noodzakelijk om bijvoorbeeld zorg- of alarmoproepen gegarandeerd binnen enkele seconden te ontvangen. Ook kunnen medewerkers in noodsituaties terecht komen waardoor het wenselijk is de hulp van collega’s in te roepen. Bijvoorbeeld door een alarmknop te activeren zodat er een directe spreek-luister verbinding wordt opgezet. Met POF kunnen wij een inpandig netwerk realiseren waarop wij actieve componenten installeren die het nu al mogelijk maken om gebruik te maken van domotica, IoT en uiteraard het werken in de cloud met een perfecte verbinding.

Aantrekkelijke werkgever

Zorginstellingen hebben vaak te kampen met een te kort aan medewerkers. Het is voor hen dus belangrijk een aantrekkelijke werkgever te zijn. Jonge medewerkers verwachten van zorginstellingen dat zij meegaan in de tijd. Zij kiezen voor de zorg vanuit hun intrinsieke motivatie om mensen te helpen en niet om eindeloos achter een computer te zitten. Dat betekent bijvoorbeeld concreet dat zij op een mobiele device, ter plekke het EPD kunnen bijwerken zonder dat zij daarvoor naar een aparte ruimte moeten waar een snelle en stabiele verbinding (vast of wifi) aanwezig is.

Zorg blijft de primaire pijler maar niet alleen medewerkers maar ook de cliënt van de toekomst eist een goede internetverbinding. Wij denken graag met u mee wat de beste oplossing daarvoor is.